Odběr novinek:

DEN DOPRAVY ČR

DEN DOPRAVY je akcí, která připomíná nejen odkaz průkopníka letectví Ing. Jana Kašpara, ale také dalších osobností, které se zasloužily o rozvoj dopravy v českých zemích – například projektanta a stavitele železničních tratí Ing. Jana Pernera, leteckého konstruktéra Eugena Čiháka nebo vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela. Ti všichni se narodili nebo pracovali v Pardubickém kraji, svými vynálezy ale ovlivnily rozvoj dopravy v českých zemích. 

Tradice Dne dopravy se zrodila v roce 2013 u příležitosti 130. výročí narození aviatika Jana Kašpara, kdy nezisková organizace Společnost Jana Kašpara zrekonstruovala zchátralou rodinnou hrobku a vytvořila z ní důstojný pomník a poctu Kašparovi a tradici letectví. Tradicí je také přelet letounů Armády ČR, která tak vzdává poctu průkopníku letectví.

Více informací o projektu na www.dendopravy.cz