Odběr novinek:

O SJK

Společnost Jana Kašpara je občanské sdružení, které vzniklo za účelem uchovávat památku prvního českého aviatika a pardubického rodáka Ing. Jana Kašpara a také propagovat českou i evropskou aviatiku formou společenských, kulturních a sportovních aktivit. Společnost se snaží uchovávat a prohlubovat patriotický vztah svých členů i veřejnosti k české aviatice a osobě Jana Kašpara a při své činnosti spolupracuje s dalšími občanskými sdruženími a subjekty podobných zájmů a s cílem docílit účelu své činnosti.

Prvním projektem, který Společnost Jana Kašpara realizovala, byla rekonstrukce zchátralé hrobky rodiny Kašparových na Městských hřbitovech v Pardubicích. Za tímto účelem vypsala veřejnou soutěž na návrh nové hrobky, ve které uspěl projekt pardubického studia Procházka / Třeštík. Veřejnosti byla hrobka předána v den 130. výročí narození Ing. Jana Kašpara 20. května 2013 v rámci programu akce DEN DOPRAVY ČR. Od tohoto roku se DEN DOPRAVY ČR koná každoročně.

Zatím posledním "velkým" projektem Společnosti Jana Kašpara byla realizace projektu DAR NA SOCHU ING. JANA KAŠPARA, kdy společnost vyzvala pardubické obyvatele, živnostníky, patrioty a další, aby přispěli na sochu prvního českého aviatika. Ta byla umístěna na třídě Míru v Pardubicích v místech bývalého hotelu Veselka, kde se Jan Kašpar narodil.

V roce 2017 Společnost Jana Kašpara, z.s. uspořádala první ročník slavnostního galavečera ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH spojený s udílením Ceny Jana Kašpara, Ceny Jana Pernera a Ceny Josefa Ressela.

Dne 29. listopadu 2018 se opět na pardubickém zámku uskuteční 2. ročník tohoto galavečera znovu spojený s udílením Ceny Jana Kašpara, Ceny Jana Pernera a Ceny Josefa Ressela.